.

3 luik logo wgroep

In de nieuwsbrief van Januari 2021

  • Nieuwjaarstoespraak voorzitter Piet Snaphaan
  • Activiteiten
  • Contributie
  • Financieel verslag van de penningmeester

Open of download de complete Nieuwsbrief Januari 2021 als pdf-bestand.

 

 

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Piet Snaphaan

Ik wens u, namens het voltallige bestuur, allemaal een gezond en voorspoedig 2021. 


Ik hoop van harte dat het inderdaad een gezond jaar wordt, hoewel ik van de persconferentie van afgelopen dinsdag niet bijster gelukkig werd. Het zat er aan te komen, maar 3 weken langer in lock-down, tot 9 februari, valt niet mee. Bovendien weten we nog niet of het daarbij blijft. Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren. De meesten van ons zitten in de risicogroep en het zou fijn zijn als we binnenkort allemaal die prik zouden krijgen. Ik wil me in ieder geval laten vaccineren en ik hoop jullie ook.
In de tussentijd roep ik iedereen op om zich aan de corona-maatregelen te houden. Ik weet dat het niet altijd eenvoudig is, maar het is de enige manier om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen.

 

Activiteiten

Het nieuwe bestuur is na de aanstelling in nauw contact getreden met de begeleiders van de activiteiten. Rianne Klaassen en Jan Vissers zijn de contactpersonen voor de activiteiten in het bestuur. Zij hebben met alle begeleiders gesproken. Er werd heel positief gereageerd op de aandacht die het bestuur heeft voor de leden en de activiteiten. Dit geeft ons inspiratie om op deze weg door te gaan. Mocht u vragen hebben of ergens mee zitten, aarzel dan niet om met uw activiteitenbegeleider contact op te nemen.

Er kwamen ook veel positieve reacties binnen over de chocoladeletter die elk lid heeft gekregen. Wij vonden dat een kleine attentie wel op z’n plaats was.

De data waarop activiteiten plaatsvinden worden bekendgemaakt door de activiteitenbegeleiders. Als er activiteiten bij zijn waar u nog niet aan deelneemt, maar dat wel zou willen, geef u dan op bij de desbetreffende begeleider. Bekijk hier het activiteitenoverzicht 2021 van de W-Groep. 

 

Contributie

De incasso’s zijn inmiddels verstuurd en verwerkt door de bank. Degenen die een bankmachtiging hebben afgegeven kunnen op hun bankafschrift zien dat de contributie 2021 door hen is betaald. Aan de leden die de jaarcontributie zelf overmaken, verzoeken wij om vóór 1 februari het bedrag van € 15,= per persoon over te maken op rekening van de W-Groep Made NL96 RABO 0131 5937 65 met in de omschrijving “Contributie 2021 en uw Naam”.

 

Financiële jaarverslag van 2020 en de begroting voor 2021

In deze nieuwsbrief is ook de financiële jaarverslag van 2020 en de begroting voor 2021 toegevoegd.
U ziet, misschien voor het eerst, dat de W-groep ook een spaarrekening had opgebouwd. Gelukkig maar, anders was 2020 een financieel rampjaar geworden. Het was de bedoeling van het vorige bestuur om de W-groep op te heffen en daarom is er geen contributie geheven en geen eigen bijdrage voor verschillende activiteiten gevraagd. Dat verlies aan inkomsten en daardoor hogere kosten voor het laten doorgaan van de activiteiten, kon worden goedgemaakt door de spaarrekening aan te spreken.

Het bestuur beraadt zich er over hoe met deze spaarrekening om te gaan. We denken aan een evenement, waaraan alle leden kunnen deelnemen, ter gelegenheid van de doorstart van de vereniging na het opheffen van de corona-beperkingen.
We staan open voor goede suggesties van de leden.

In het financieel verslag dat hierbij gaat, legt de penningmeester in detail de jaarrekening en de begroting aan u uit. Voor de begroting is uitgegaan van voorgaande jaren, maar door de huidige corona-maatregelen blijft het komende jaar ook voor onze vereniging zeer onzeker.

Open hier het financiële jaarverslag van 2020 en de begroting voor 2021

 

Ik hoop dat we elkaar na afloop van de lock-down weer in goede gezondheid terugzien.

 

Piet Snaphaan,
Voorzitter

Bestuur W-Groep Made

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.